background image

Bagaimanakah dana pengguna dikendalikan?

Semua dana daripada pedagang kami didepositkan ke dalam akaun bank berasingan dengan bank yang dikawal selia. Wang anda disimpan dalam akaun berasingan yang menjamin keselamatan dana anda dan melindunginya daripada aktiviti penipuan. Wang anda kekal berasingan daripada dana operasi Doto.

Kami dilesenkan dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan, Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Cyprus dan Pihak Berkuasa Kelakuan Sektor Kewangan. Berdagang dengan broker dikawal selia bermakna anda boleh berdagang dengan yakin kerana anda mengetahui bahawa broker mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh badan pentadbirnya. Undang-undang ini memastikan perdagangan yang adil dan mencegah aktiviti yang menyalahi undang-undang.