background image

Apakah yang berlaku kepada data peribadi saya selepas ia dihantar ke Doto?

Kami diwajibkan oleh undang-undang pengawalseliaan untuk mengumpulkan dan mengesahkan maklumat peribadi anda sebelum anda boleh membuat perdagangan. Maklumat peribadi boleh termasuk identiti anda, maklumat hubungan, tempat tinggal, pengalaman perdagangan dan maklumat kewangan, antara data lain. Doto memerlukan maklumat ini bagi mematuhi undang-undang yang berbeza, untuk prosedur penyimpanan rekod dan peraturan pencegahan pengubahan wang haram. Semua maklumat peribadi yang diserahkan kepada Doto kekal sulit.