background image

Mengapakah saya perlu memberikan data peribadi saya dan disahkan?

Sebagai kumpulan broker yang dikawal selia, kami dikehendaki oleh undang-undang untuk mematuhi peraturan anti pengubahan wang haram dan undang-undang anti pembiayaan pengganas. Selaras dengan peraturan ini, maklumat peribadi anda diperlukan untuk menjalankan rutin pemeriksaan keselamatan supaya kami boleh mengesahkan bahawa sumber dana dan destinasinya adalah atas nama anda.

Untuk proses pengesahan yang lancar, pastikan dokumen anda yang dimuat naik dapat dilihat dengan jelas dan maklumat mengenainya tertumpu dan boleh dibaca.