Dasar Privasi

1. Pengenalan

1.1. Dasar Privasi ini menerangkan bagaimana DOTO Global Ltd (“Doto”, “pengawal”, “kami,” atau “kita”), dilesenkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan, Mauritius menurut seksyen 29 Akta Sekuriti 2005 dan Aturan 4 Aturan Sekuriti (Pelesenan) 2007, mengumpul, mengguna, mendedahkan dan memindahkan data peribadi yang telah diberikan kepada kami. Data Peribadi tentang individu (secara kolektif "pengguna", "subjek data" atau "anda") bermaksud apa-apa maklumat yang berkaitan dengan orang sebenar yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti.
1.2. Doto menawarkan dan menyediakan perkhidmatannya kepada individu yang berpangkalan di pelbagai negara dan, oleh itu, kami tertakluk pada undang-undang perlindungan data di Mauritius dan, dalam sesetengah keadaan, undang-undang serta peraturan perlindungan data asing apabila kami berurusan dengan warga negara asing.
1.3. Dasar Privasi kami mesti dibaca bersama dengan mana-mana notis undang-undang atau terma dan syarat yang mungkin terdapat pada halaman lain laman web kami. Melainkan digantikan sebaliknya oleh terma dan syarat alternatif (seperti dalam Perjanjian Pelanggan), kaedah maklumat peribadi pengguna yang dikumpulkan, digunakan, diedarkan dan dikekalkan akan mengikuti dasar ini.
1.4. Untuk sebarang pertanyaan anda boleh menghubungi Pengawal Perlindungan Data kami di: privacy@doto.com.
1.5. Berdasarkan hubungan perniagaan, Doto boleh dianggap sebagai Pengawal Bersama dengan Doto South Africa (Pty) Ltd. untuk pemprosesan bersama aktiviti, liabiliti dikongsi bersama, menurut perjanjian yang ditandatangani antara entiti sah tersebut.

2. Definisi

2.1. “Pengawal” bermaksud orang atau perbadanan awam yang, secara bersendirian atau bersama-sama dengan orang lain, menentukan tujuan dan kaedah pemprosesan data peribadi dan mempunyai kuasa untuk membuat keputusan berkenaan dengan pemprosesan.
2.2. "Persetujuan" bermaksud sebarang petunjuk yang diberikan secara bebas, khusus, termaklum dan jelas tentang kehendak subjek data, sama ada melalui suatu pernyataan atau dengan tindakan mempersetujui yang jelas, menandakan persetujuan terhadap pemprosesan data peribadi yang berhubung dengannya.
2.3. "Subjek Data" bermaksud individu yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti (kemudian daripada ini dirujuk sebagai "pengguna" atau "anda"), khususnya dengan merujuk kepada pengenal pasti seperti nama, nombor pengenalan, data lokasi, pengecam dalam talian atau kepada satu atau lebih faktor yang khusus untuk identiti fizikal, fisiologi, genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial individu tersebut.
2.4. "Data Peribadi" bermaksud apa-apa maklumat yang berkaitan dengan subjek data.
2.5. "Pemprosesan" bermaksud operasi atau sekumpulan operasi yang dilakukan pada data peribadi atau set data peribadi, sama ada secara automatik atau tidak, seperti pengumpulan, rakaman, pengaturan, penstrukturan, penyimpanan, adaptasi atau pemindaan, dapatan semula, perundingan, penggunaan, pendedahan dengan pemindahan, penyebaran atau dalam apa cara sekalipun menyediakan, penjajaran atau kombinasi, sekatan, pemadaman atau penghapusan.
2.6. "Pemproses" bermaksud individu atau perbadanan awam yang memproses data peribadi bagi pihak pengawal.
2.7. “Pihak ketiga” bermaksud orang atau perbadanan awam selain daripada subjek data, pengawal, pemproses atau orang yang, di bawah kebenaran langsung pengawal atau pemproses, yang dibenarkan untuk memproses data peribadi.

3. Data Peribadi yang kami kumpul dan simpan berkenaan dengan anda

3.1. Kami mengumpul dan memproses kategori Data Peribadi anda yang berbeza seperti yang diterangkan di bawah.

Tujuan

Kategori data

Asas Undang-undang

Peruntukan perkhidmatan, termasuk pengurusan akaun

Semua Data, kecuali Data Audio dan Video, Data Lokasi, Data Pemasaran dan Komunikasi, Data Pematuhan, Data Penggunaan, Data Teknikal

Kontrak

Peruntukan perkhidmatan sokongan, termasuk komunikasi tentang akibat yang signifikan dari segi undang-undang

Data Identiti

Data Maklumat Hubungan

Data Profil

Kontrak

Menguruskan aduan dan penyelesaian pengguna

Bergantung pada permintaan, ia mungkin

Data Identiti

Data Maklumat Hubungan

Data Profil

Data Kewangan

Data Transaksi dan Sejarah Pembelian

Data Bayaran

Data Profil Ekonomi

Data KYC

Kontrak

Mengurus transaksi (deposit, pengeluaran, dsb.)

Data Identiti

Data Maklumat Hubungan

Data Kewangan

Data Transaksi & Sejarah Pembelian

Data Bayaran

Data Profil Ekonomi

Kontrak

Melaksanakan semakan KYC/AML dan memantau transaksi

Data Identiti

Data Maklumat Hubungan

Data Profil Ekonomi

Data KYC

Data Kategori Khas / Data 'Sensitif'

Data Pematuhan

Data Lokasi

Kewajipan undang-undang

Berkongsi maklumat tentang jenayah kewangan yang disyaki, penipuan dan ancaman dengan agensi penguatkuasa undang-undang dan pihak berkuasa pengawalseliaan.

Data Identiti

Data Maklumat Hubungan

Data Profil Ekonomi

Data KYC Data Kategori Khas / Data 'Sensitif'

Data Pematuhan

Data Transaksi dan Sejarah Pembelian Data Profil

Kewajipan undang-undang

Pencegahan penipuan

Semua Data, kecuali Data Audio dan Video, Data Lokasi, Data Pemasaran dan Komunikasi, Data Pematuhan

Kepentingan Sah

Untuk mempertahan daripada tindakan dan tuntutan undang-undang

Semua Data, kecuali Data Audio dan Video, Data Lokasi, Data Pemasaran dan Komunikasi, Data Pematuhan

Kepentingan sah

Menjalankan analisis statistik

Data Profil Data Teknikal Data Penggunaan

Kepentingan sah

Memaklumkan anda tentang perubahan kepada perkhidmatan kami

Data Identiti Data Maklumat Hubungan

Kepentingan Sah

Menambah baik perkhidmatan sokongan produk

Data Identiti

Data Maklumat Hubungan

Data Profil

Kepentingan sah

Peningkatan kefungsian aplikasi dan web

Data Penggunaan

Data Teknikal

Kepentingan sah

Analisis pemasaran dan produk

Data Maklumat Hubungan

Data Teknikal

Data Penggunaan

Data Profil

Kepentingan sah

Memastikan keselamatan perkhidmatan daripada serangan komputer dan pengguna daripada akses yang tidak dibenarkan kepada data.

Semua Kategori Data

Kepentingan sah

Pemperibadian perkhidmatan kami

Data Profil

Data Penggunaan

Data Teknikal

Kepentingan sah

Pemasaran langsung (menghantar maklumat tentang aktiviti promosi dan acara, dsb.)

Data Identiti

Data Maklumat Hubungan

Data Pemasaran dan Komunikasi

Kepentingan sah

Launch targeting advertising

Data Pemasaran dan Komunikasi

Persetujuan

Program Ahli Gabungan

Data Identiti

Data Transaksi dan Sejarah Pembelian

Persetujuan

3.2 Anda bersetuju untuk memindahkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga seperti yang diterangkan dalam seksyen 6.3 Dasar Privasi ini dan untuk tujuan berikut: melancarkan pengiklanan bersasar, menyediakan program ahli gabungan.
3.3. Anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan dan penggunaan maklumat anda dengan menukar tetapan akaun anda, menutup akaun anda, menghantar e-mel kepada privacy@doto.com untuk menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa.
3.4 Anda juga harus ambil maklum bahawa kami tidak menjual, menyewa atau mendedahkan Data Peribadi anda sebagai pertukaran untuk wang atau pertimbangan berharga yang lain kepada mana-mana pihak ketiga, dan kami tidak akan melakukan amalan sedemikian dalam perniagaan kami.

4. Kuki

4.1. Kami dan rakan kongsi kami yang dipercayai menggunakan kuki dan teknologi lain dalam perkhidmatan kami yang berkaitan, termasuk apabila anda melawat laman web kami atau mengakses Perkhidmatan kami. "Kuki" adalah sekeping maklumat kecil yang ditugaskan ke laman web anda semasa anda melihat laman web. Kuki sangat berguna dan boleh digunakan untuk pelbagai tujuan yang lain. Tujuan ini termasuk membolehkan anda melakukan navigasi di antara halaman dengan cekap, membenarkan pengaktifan automatik beberapa ciri tertentu, mengingati pilihan anda dan membuatkan interaksi antara anda dan Perkhidmatan kami lebih cepat dan lebih mudah. Kuki juga digunakan untuk membantu memastikan iklan yang anda lihat adalah relevan untuk anda dan minat anda serta untuk menyusun data statistik mengenai penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda.
4.2. Laman web kami (www.doto.com) menggunakan jenis-jenis kuki berikut:
- 'Kuki sesi' yang disimpan hanya buat sementara waktu semasa sesi pelayaran untuk membenarkan penggunaan sistem yang normal dan akan dipadamkan daripada peranti anda apabila pelayar ditutup;
- 'Kuki berterusan' yang hanya dibaca oleh laman web kami, disimpan pada komputer anda untuk tempoh tetap dan tidak dipadamkan apabila pelayar ditutup. Kuki sedemikian digunakan supaya kami tahu identiti anda untuk lawatan berulang, contohnya untuk membolehkan kami menyimpan pilihan anda untuk daftar masuk seterusnya;
- 'Kuki pihak ketiga' yang ditetapkan oleh perkhidmatan dalam talian lain yang menjalankan kandungan pada halaman yang anda lihat, contohnya oleh syarikat analisis pihak ketiga yang memantau dan menganalisis akses web kami.
4.3. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Dasar Kuki.

5. Pengumpulan Data Peribadi pihak ketiga

5.1. Semasa pemasaran kami menggunakan alat yang dipanggil “Google Analytics” untuk mengumpul maklumat tentang penggunaan laman web oleh anda. Google Analytics mengumpulkan maklumat seperti seberapa kerap pengguna mengakses perkhidmatan, halaman yang dilawati ketika mereka berbuat demikian, dsb. Google Analytics mengumpul alamat IP yang diberikan kepada anda pada tarikh yang anda lawati di laman, bukannya nama anda atau maklumat pengecaman yang lain. Kami tidak menggabungkan maklumat yang dikumpul melalui penggunaan Google Analytics dengan maklumat peribadi. Keupayaan Google untuk menggunakan dan berkongsi maklumat yang dikumpulkan oleh Google Analytics tentang kunjungan anda ke laman web ini dihadkan oleh Terma Penggunaan Google Analytics dan Dasar Privasi Google.
5.2. Kami juga boleh meminta maklumat tambahan mengenai anda daripada pihak ketiga kami yang dipercayai untuk semakan AML dan pengesahan KYC.

6. Berkongsi Data Peribadi Anda

6.1. Kami tidak menyewa, menjual atau berkongsi Data Peribadi anda dengan pihak ketiga kecuali seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini.
6.2. Kami mungkin memindahkan atau mendedahkan Data Peribadi kepada anak syarikat kami, dan syarikat gabungan lain, dan/atau pencadang perniagaan untuk memberikan perkhidmatan yang anda minta dan untuk memenuhi kewajipan kontraktual kami kepada anda serta mematuhi keperluan undang-undang dan pengawalseliaan.
6.3. Kami mungkin berkongsi Data Peribadi anda dengan pihak ketiga yang memproses Data Peribadi bagi pihak kami untuk menyediakan produk atau perkhidmatan kepada anda atau kami bagi tujuan yang dinyatakan di atas. Pihak ketiga ini merangkumi:
- Penasihat profesional termasuk peguam, penanggung insurans, juruaudit, agensi terjemahan dan penasihat cukai;
- Penyedia perkhidmatan saringan dan syarikat pematuhan luaran termasuk penyedia pangkalan data saringan penilaian wajar dan jenayah kewangan;
- Perunding IT dan penyedia perkhidmatan termasuk penyedia perkhidmatan pengehosan dan awan;
- Syarikat pemprosesan kad, pembekal perkhidmatan pembayaran dan syarikat storan awan;
- Pembekal dan penyedia perkhidmatan lain kepada kami termasuk bank, subkontraktor, ejen dan entiti lain dalam kumpulan kami.
6.4. Kami mungkin mendedahkan Data Peribadi atau, apa-apa maklumat yang anda serahkan melalui perkhidmatan sekiranya kami percaya dengan niat baik bahawa pendedahan maklumat tersebut adalah berguna atau wajar untuk
- Mematuhi mana-mana undang-undang, peraturan, proses undang-undang atau permintaan jabatan kerajaan yang terpakai;
- Menguatkuasakan dasar kami (termasuk perjanjian kami), termasuk penyiasatan pelanggaran terma-terma yang berpotensi;
- Apabila kami menganggap pendedahan itu diperlukan atau sesuai untuk mencegah bahaya fizikal, kerugian kewangan atau berkaitan dengan penyiasatan aktiviti menyalahi undang-undang yang disyaki atau sebenar;
- Untuk pencegahan, pengesanan, penyiasatan atau mengambil tindakan berkenaan dengan sebarang penipuan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang atau aktiviti jenayah yang lain;
- Untuk menetapkan atau melaksanakan hak kami bagi membela diri terhadap tuntutan undang-undang;
- Mengelakkan kerosakan pada hak, harta benda atau keselamatan kami, pengguna kami, anda sendiri atau mana-mana pihak ketiga; atau
- Bagi tujuan bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan undang-undang dan/atau sekiranya kami berasa perlu untuk menguatkuasakan hak harta intelektual atau hak undang-undang yang lain.

7. Pemindahan Data Peribadi anda merentas sempadan

7.1. Sekiranya kami memindahkan Data Peribadi anda anda ke luar Mauritius, kami akan memastikan bahawa maklumat tersebut dilindungi dan dipindahkan dengan cara yang konsisten dengan keperluan undang-undang yang terpakai kepada maklumat tersebut dan jika diperlukan, dengan persetujuan anda.
7.2. Kami akan memberikan perlindungan yang sesuai (seperti komitmen berkontrak) mengikut undang-undang perlindungan data yang berkenaan untuk memastikan bahawa Data Peribadi anda dilindungi dengan secukupnya.
7.3. Kami mungkin, semasa menjalankan perniagaan, memindahkan dan menyimpan data peribadi anda ke pengehosan web dan/atau penyedia perkhidmatan awan, yang mungkin terletak di luar Mauritius.
7.4. Anda boleh meminta maklumat lanjut tentang perlindungan yang kami sediakan berkenaan dengan pemindahan Data Peribadi di luar Mauritius.

8. Pengekalan Data Peribadi anda

8.1. Kami menyimpan Data Peribadi anda selama jangka masa yang diperlukan untuk tujuan tertentu atau tujuan maklumat dikumpulkan. Walau bagaimanapun, kami mungkin diwajibkan untuk menyimpan sesetengah Data Peribadi untuk jangka masa yang lebih panjang, dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
- kewajipan undang-undang di bawah undang-undang yang berkenaan untuk menyimpan rekod untuk jangka masa tertentu;
- mengekalkan rekod perniagaan untuk tujuan analisis dan/atau audit;
- mempertahankan atau mengemukakan apa-apa tuntutan undang-undang yang sedia ada atau mungkin timbul;
- menangani apa-apa aduan tentang perkhidmatan; dan
- garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa perlindungan data yang relevan.
8.2. Kami mungkin dikehendaki menyimpan rekod untuk tempoh masa yang lama (selepas anda bukan lagi pelanggan kami) menurut undang-undang pencegahan pengubahan wang haram tertentu yang menghendaki kami menyimpan salinan dokumen yang kami gunakan untuk memenuhi kewajipan kami kepada pelanggan kami dan juga bukti sokongan dan rekod transaksi dengan anda.

9. Permintaan untuk memadam dan membetulkan

9.1 Anda mempunyai hak untuk mendapatkan daripada kami pembetulan data peribadi yang tidak tepat, dan oleh itu anda boleh, pada bila-bila masa, meminta untuk menukar dan mengemas kini data peribadi anda dengan menghantar e-mel kepada kami di privacy@doto.com.
9.2 Anda juga boleh meminta agar kami membetulkan kesilapan atau kami memadamkan data peribadi anda (kecuali untuk sejarah transaksi anda dan data lain yang kami dikehendaki untuk menyimpan di bawah undang-undang yang berkenaan) dengan menghantar e-mel kepada kami di privacy@doto.com.
9.3. Permintaan pemadaman atau pembetulan boleh dihantar kepada kami dalam bentuk bebas (dalam kandungan surat, imbasan, dll.) ke privacy@doto.com dengan nama penuh anda dan maklumat hubungan untuk pemprosesan permintaan anda dengan lebih pantas. Jika kami tidak berpuas hati dengan identiti anda seperti yang anda dakwa, kami berhak untuk menolak permintaan anda.
9.4. Harap maklum bahawa data peribadi dipadamkan secara lalai apabila kami tidak lagi mempunyai tujuan yang sah untuk terus memproses atau menyimpan data peribadi, atau apabila data peribadi tidak lagi dikehendaki untuk disimpan mengikut keperluan undang-undang yang berkenaan.
9.5 Melainkan anda mengarahkan kami sebaliknya, kami mengekalkan maklumat yang kami kumpulkan selama yang diperlukan untuk menyediakan Perkhidmatan dan mematuhi kewajipan undang-undang kami, menyelesaikan pertikaian dan menguatkuasakan perjanjian kami. Kami boleh membetulkan, menambah atau menyingkirkan maklumat yang tidak lengkap atau tidak tepat pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara kami sendiri.

10. Pemadaman akaun

10.1 Anda boleh memadamkan akaun anda menggunakan antara muka pengguna dalam Aplikasi mudah alih Android dan iOS atau dengan menghantar permintaan pemadaman akaun. Pada bila-bila masa, anda boleh meminta pemadaman akaun dengan menghantar mesej kosong dengan perkataan "padam akaun" ke privacy@doto.com.
10.2 Dengan syarat bahawa undang-undang dan peraturan yang berkenaan melarang kami daripada memadamkan semua data peribadi, anda dengan ini mengakui bahawa jika berlaku pemadaman akaun, kami akan menyimpan data peribadi yang diperlukan, seperti yang dinyatakan di atas, untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan dan mencegah tindakan penipuan dan manipulasi platform dan tindakan tidak jujur lain untuk tempoh yang dinyatakan dalam undang-undang, peraturan dan pengesyoran yang berkenaan. Kami akan mengambil semua tindakan yang munasabah untuk memastikan peminimuman data dan ketanpanamaan. Kami akan berhenti menggunakan data peribadi anda untuk apa-apa tujuan lain yang tidak dinyatakan dalam abstrak semasa, termasuk untuk tujuan pengiklanan dan pemasaran, selepas pemadaman akaun.

11. Perlindungan Data Peribadi Anda

11.1. Kami memandang serius terhadap keselamatan premis fizikal, pelayan serta Laman Web kami dan kami akan mengambil semua langkah teknikal yang sesuai menggunakan prosedur dan alat keselamatan yang diakui menurut amalan industri yang baik untuk melindungi maklumat peribadi anda.
11.2. Kami menggunakan langkah keselamatan teknikal dan organisasi untuk melindungi Data Peribadi di bawah kawalan kami bagi melindungi daripada manipulasi yang sengaja atau tidak sengaja, kehilangan, pemusnahan dan terhadap akses oleh orang yang tidak diberik kuasa.

12. Hak Anda

12.1. Hak anda berkenaan dengan data peribadi termasuk:
- Hak Akses: Anda berhak meminta pengesahan daripada kami berkenaan sama ada kami memproses data peribadi anda atau tidak, dan mengirimkan salinan yang sama kepada anda. Anda juga mempunyai hak ke atas maklumat tambahan tertentu yang lain yang telah dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Harap maklum bahawa mungkin akan timbul keadaan yang kami berhak menolak permintaan untuk mengakses salinan maklumat peribadi. Khususnya, maklumat yang tertakluk pada keistimewaan undang-undang tidak akan didedahkan selain kepada pengguna kami dan sebagaimana yang dibenarkan oleh pengguna kami.
- Hak Pembetulan: Anda berhak melengkapkan data peribadi anda yang tidak lengkap.
- Hak Pemadaman: Ini memperuntukkan hak untuk memadamkan data anda sekiranya pemprosesan data peribadi anda tidak dibenarkan. Harap maklum bahawa mungkin akan timbul keadaan apabila anda meminta kami memadamkan maklumat peribadi anda tetapi kami berhak dari sisi undang-undang/wajib menyimpannya.
- Hak Penyekatan: Anda berhak menyekat pemprosesan data peribadi anda.
- Hak Penolakan: Dalam kes tertentu, atas kehendak undang-undang, anda boleh meminta kami untuk berhenti memproses Data Peribadi anda.
- Hak Mudah Alih: Anda mempunyai hak untuk menerima Data Peribadi berkenaan anda dalam format yang berstruktur, lazim digunakan dan boleh dibaca dan/atau menghantar Data Peribadi tersebut kepada pengawal data yang lain.
- Penarikan balik persetujuan: Anda berhak menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa, walaupun dalam keadaan tertentu kami mungkin dibenarkan dari sisi undang-undang untuk terus memprosesnya tanpa persetujuan anda jika kami mempunyai alasan lain yang sah, selain daripada persetujuan, untuk berbuat demikian. Penarikan balik tidak akan menjejaskan kesahan pemprosesan sebelum penarikan balik.
- Hak Membuat Aduan: Anda berhak membuat aduan tentang pemprosesan data peribadi anda yang kami lakukan.
12.2. Sekiranya anda mahu melaksanakan hak anda atau anda tidak berpuas hati dengan cara Data Peribadi anda diproses atau jika anda mempunyai sebarang pertanyaan berkenaan pemprosesan Data Peribadi anda, anda boleh sebagai langkah pertama merujuk kepada Pegawai Perlindungan Data, yang boleh dihubungi di alamat e-mel berikut: privacy@doto.com atau secara bertulis kepada alamat di bawah: below: 2nd Floor, The Catalyst, Silicone Avenue, 40 Cybercity, Ebene, Republic of Mauritius.
12.3. Permintaan anda boleh dihantar kepada kami dalam bentuk bebas (dalam kandungan surat, imbasan, dll.) ke privacy@doto.com dengan nama penuh anda dan maklumat hubungan untuk pemprosesan permintaan anda dengan lebih pantas. Sekiranya terdapat keraguan mengenai identiti anda, kami boleh meminta anda untuk mengesahkannya dengan menghantar salinan mana-mana dokumen pengenalan. Jika kami tidak berpuas hati dengan identiti anda seperti yang anda dakwa, kami berhak untuk menolak permintaan anda.

13. Perubahan pada Dasar Privasi Ini

13.1. Laman Web dan/atau apa-apa maklumat lain yang dipaparkan pada Laman Web boleh berubah dari semasa ke semasa. Akibatnya, ada kalanya kita perlu membuat perubahan pada Laman Web dan Dasar Privasi ini. Anda akan dimaklumkan mengenai perubahan penting kepada Dasar Privasi berkenaan tujuan pemprosesan, identiti pengawal, bagaimana hak dilaksanakan dan pemindahan rentas sempadan. Pemberitahuan sedemikian akan dibuat dalam tempoh masa yang munasabah sebelum perubahan itu berkuat kuasa.
13.2. Anda boleh meminta salinan dasar privasi ini daripada kami menggunakan butiran hubungan yang dinyatakan di atas. Sekiranya kami mengubah dasar privasi ini, versi yang dikemas kini akan disiarkan pada laman web kami tepat pada masanya.

14. Hubungi kami

Jika anda mempunyai pertanyaan, aduan atau kebimbangan berkenaan cara Data Peribadi anda telah digunakan, sila hubungi: Data Protection Officer, DOTO Global Ltd, The Cyberati Lounge, Ground Floor, The Catalyst, Silicone Avenue, 40 Cybercity, 72201 Ebene, Republic of Mauritius E-mel: privacy@doto.com
Doto Global LTD (www.doto.com) dilesenkan dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan, Mauritius sebagai Peniaga Pelaburan di bawah Nombor Lesen C119023978
Hak Cipta © 2023. Hak cipta terpelihara.