background image

Cách Doto tạo ra doanh thu

Doto là nhà môi giới miễn phí hoa hồng. Chúng tôi không tính bất kỳ khoản phí hoa hồng nào cho giao dịch và cũng không có phí nạp hoặc rút tiền. Tuy nhiên, khi nạp tiền qua chuyển khoản ngân hàng, các ngân hàng có thể vẫn tính phí. Bạn nên đảm bảo liên hệ với nhà cung cấp thẻ hoặc hệ thống thanh toán của bạn để kiểm tra xem họ có tính phí hay không. Doto luôn nỗ lực duy trì tính minh bạch và đảm bảo mang lại những lợi ích tốt nhất cho người dùng. Cấu trúc phí của chúng tôi minh bạch và không tính bất kỳ khoản phí hoa hồng nào, điều này giúp đảm bảo nhà giao dịch hiểu rõ về những chi phí liên quan đến hoạt động giao dịch của họ.

Doto chủ yếu tạo ra doanh thu từ hai nguồn chính sau:

  1. Phí swap qua đêm. Khi giữ các vị thế có sử dụng đòn bẩy qua đêm, Doto có thể tính phí hoặc ghi có một khoản phí swap qua đêm dựa trên lãi suất cơ bản của tài sản được giao dịch.
  2. Tỷ lệ chênh lệch. Doto hợp nhất tỷ lệ chênh lệch — sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán của tài sản.

Bằng cách tận dụng những nguồn doanh thu này, Doto có thể duy trì mô hình kinh doanh bền vững đồng thời mang đến trải nghiệm giao dịch miễn phí hoa hồng cho người dùng.