background image

Cảnh báo rủi ro

Hiệu suất trong quá khứ

Một điều rất quan trọng đó là bạn cần hiểu được những rủi ro liên quan đến giao dịch. Biến động của giá có thể gây ra ảnh hưởng lớn đến các giao dịch đang mở của bạn. Tất cả giao dịch đều liên quan đến yếu tố rủi ro. Điều quan trọng cần lưu ý rằng hiệu suất trong quá khứ của một tài sản tài chính không phản ánh hiệu suất tương lai của tài sản đó. Giá trị của một giao dịch có thể tăng hoặc giảm một cách dễ dàng.

Rủi ro của giao dịch CFD

Giao dịch CFD mang tính đầu cơ cao, có rủi ro thua lỗ lớn, và không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Trước khi giao dịch, bạn được khuyến nghị nên đọc và đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các thông báo và cảnh báo rủi ro liên quan.

Tính biến động

Biến động giá thường có thể không ổn định, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và thua lỗ của bạn. Việc biết được mức độ biến động trung bình của một tài sản tài chính có thể giúp bạn đặt lệnh stop loss và take profit một cách chính xác hơn. Sự biến động thường mang tính bất ngờ và không thể đoán trước.

Quy định về thuế và các quy định khác

Bạn chịu trách nhiệm kiểm soát các vấn đề về thuế và pháp lý của mình bao gồm việc nộp giấy tờ, thanh toán và tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành tại quốc gia của bạn. Doto không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào về các quy định, vấn đề liên quan đến thuế hoặc pháp lý.