background image

Giao dịch CFD là gì?

Giao dịch CFD là một cách giao dịch phổ biến dựa trên giá của các tài sản tài chính khác nhau như chỉ số, hàng hóa, tiền mã hóa và forex mà không sở hữu tài sản cơ sở.

Khi giao dịch với Doto, bạn có thể tham gia mua và bán các tài sản tài chính đó thông qua sàn giao dịch có sẵn trên điện thoại di động và máy tính của mình.

Sự thành công của giao dịch phụ thuộc vào khả năng hiểu về thị trường tài chính của bạn với tư cách là nhà giao dịch. Thời gian giữ cho một giao dịch mở có thể chỉ trong vài giây hoặc trong thời gian dài như vài tuần hoặc vài tháng. Tất cả sẽ phụ thuộc vào chiến thuật giao dịch của bạn.