background image

Tiền vốn của người dùng được xử lý như thế nào?

Tất cả tiền vốn của nhà giao dịch đều được gửi vào các tài khoản ngân hàng tách biệt tại các ngân hàng được quản lý. Tiền của bạn được giữ trong các tài khoản tách biệt để đảm bảo an toàn cho tiền vốn của bạn và bảo vệ khỏi các hoạt động gian lận. Tiền của bạn được giữ tách biệt với tiền dành cho mục đích vận hành của Doto.

Chúng tôi được cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC), Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của Mauritius, Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) của Seychelles và Cơ quan Kiểm soát Ngành Tài chính (FSCA) của Nam Phi. Giao dịch với nhà môi giới được quản lý đồng nghĩa với việc bạn có thể giao dịch đầy tự tin khi biết rằng nhà môi giới đó tuân thủ theo các quy định do cơ quan quản lý đặt ra. Những điều luật này đảm bảo việc giao dịch được công bằng và ngăn ngừa các hoạt động bất hợp pháp.