background image

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าเอกสารของฉันผ่านการยืนยันหรือไม่?

หลังจากที่คุณดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครและอัปโหลดเอกสารเพื่อการยืนยันตัวตนแล้ว คุณอาจสงสัยว่าจะรู้ได้อย่างไรเมื่อคุณผ่านการยืนยันแล้ว

เมื่อเรายืนยันเอกสารของคุณ บัญชีของคุณจะเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์และคุณจะได้รับอีเมลแจ้งจากเรา เมื่อคุณทำการยืนยันเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะสามารถฝากและถอนเงินได้