background image

ฉันจะฝากเงินได้อย่างไร?

ฝากเงินและเริ่มต้นเทรดบนบัญชีจริง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าสู่ระบบ doto.com ไปที่ "บัญชีของฉัน" และกด "ฝากเงิน"
  2. เลือกหนึ่งในวิธีการชำระเงินที่มีให้บริการ 1-desc-min.png

how-to-deposit-mobile.png

  1. กรอกจำนวนเงินที่คุณต้องการฝากเงินและกด ดำเนินการต่อ how-to-deposit-desc-2-min.png

how-to-deposit-mobile-2.png

  1. ปฏิบัติตามคำอธิบายบนหน้าจออย่างระมัดระวังเพื่อฝากเงินให้เสร็จสมบูรณ์
  2. เมื่อฝากเงินสำเร็จ การดำเนินการจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ และยอดเงินจะปรากฏบนบัญชีเทรดของคุณทันทีที่ Doto ได้รับการยืนยันจากผู้ให้บริการชำระเงิน

โปรดทราบว่าเราแปลงสกุลเงินบัญชีเทรดทั้งหมดเป็น USD ในอนาคตเราอาจรองรับสกุลเงินอื่น ๆ ด้วย

  • โอนเงินผ่านธนาคาร: เงินฝากที่ไม่ใช่ USD จะถูกแปลงเป็น USD
  • ฝากเงินผ่านบัตร: ธุรกรรมผ่านบัตรจะถูกหักเป็นสกุลเงิน USD ดังนั้น ธนาคารของคุณอาจหักค่าธรรมเนียมแลกเงิน

โปรดดูระยะเวลาการดำเนินการ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และวงเงินฝากจำกัดที่ วิธีการชำระเงิน