background image

จะเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลส่วนบุคคลของฉันเมื่อส่งไปยัง Doto?

เรามีหน้าที่ตามกฎหมายในการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนที่จะให้คุณสามารถทำการเทรดได้ ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถรวมถึง เอกสารระบุตัวตน ข้อมูลผู้ติดต่อ สถานที่พำนักอาศัย ประสบการณ์ในการเทรด ข้อมูลด้านการเงิน และข้อมูลอื่น ๆ Doto จำเป็นต้องได้รับข้อมูลนี้เพื่อให้เป็นไปตามกับกฎหมายที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้เพื่อขั้นตอนการเก็บบันทึกและกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ส่งมายัง Doto จะถูกเก็บเป็นความลับ