background image

สกุลเงิน

ในตอนนี้เรารองรับบัญชีเทรดในสกุล USD เท่านั้น ระบบจะแปลงการฝากและถอนเงินในสกุลเงินอื่นเป็น USD โดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณฝากเงินในสกุลเวียดนามดอง ยอดเงินที่เทียบเท่าดอลลาร์สหรัฐฯ จะแสดงขึ้นในบัญชีของคุณ ในอนาคต เราอาจรองรับสกุลเงินอื่นด้วยเช่นกัน

ขอแจ้งเรื่องการแปลงสกุลเงิน ดังนี้

  • การฝากเงินผ่านการโอนทางธนาคารที่ไม่ใช่ USD จะถูกแปลงเป็น USD
  • การฝากเงินผ่านทางบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตจะเรียกเก็บเป็น USD ซึ่งธนาคารของคุณอาจจะเก็บค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยน

หากต้องการดูวิธีการชำระเงินที่สามารถใช้ได้ ให้ไปที่หน้า [การฝากเงิน] (https://client.doto.com/deposit) และ [การถอนเงิน ] (https://client.doto.com/withdrawal) ของเรา