background image

สกุลเงิน

ในตอนนี้เรารองรับบัญชีเทรดในสกุล USD เท่านั้น ระบบจะแปลงการฝากและถอนเงินในสกุลเงินอื่นเป็น USD โดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณฝากเงินในสกุลเวียดนามดอง ยอดเงินที่เทียบเท่ากันจะแสดงขึ้นในบัญชีของคุณเป็น USD ในอนาคต เราอาจรองรับสกุลเงินอื่นด้วยเช่นกัน

ขอแจ้งเรื่องการแปลงสกุลเงิน ดังนี้

  • การฝากเงินผ่านการโอนทางธนาคารที่ไม่ใช่ USD จะถูกแปลงเป็น USD
  • การฝากเงินผ่านทางบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตจะเรียกเก็บเป็น USD ซึ่งธนาคารของคุณอาจจะเก็บค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยน

หากต้องการเข้าดูวิธีการชำระเงินที่ให้บริการใน Doto โปรดไปที่หน้า วิธีการชำระเงิน