background image

Các loại tài khoản giao dịch

Người dùng Doto có quyền truy cập vào hai loại tài khoản — thật và demo. Sự khác biệt chính giữa hai loại tài khoản này là bạn sử dụng tiền demo trên tài khoản demo nhưng lại sử dụng tiền thật trên tài khoản thật.

Giao dịch tài khoản demo

Tài khoản demo mang lại môi trường an toàn để người dùng Doto có được trải nghiệm giao dịch đầu tiên trên thị trường thật. Với tài khoản demo, nhà giao dịch có thể làm quen với thị trường và thử các chiến thuật mới, giúp họ hiểu được cách thức hoạt động của giao dịch thật. Được cung cấp ngay khi đăng ký, tài khoản demo là dịch vụ hoàn toàn miễn phí và mô phỏng cơ chế giống như tài khoản thật, đồng thời cung cấp số liệu thống kê và chuyển động thị trường theo thời gian thực.

Tài khoản demo có thể được dùng để:

  1. Tìm hiểu về sàn giao dịch
  2. Thực hành kỹ năng giao dịch của bạn
  3. Thử nghiệm chiến thuật
  4. Giao dịch trong môi trường phi rủi ro
  5. Biết được tỷ lệ chênh lệch là bao nhiêu

Bạn có thể tạo nhiều tài khoản demo ở phần Tài khoản của tôi trong menu. Nhấn vào Demo và chọn Mở tài khoản mới. Tại đây, bạn cần chọn loại tài khoản (Demo hoặc Thật), sàn giao dịch (Doto, MT4 hoặc MT5), mức đòn bẩy và mật khẩu của tài khoản.

Nếu bạn muốn đặt lại số tiền demo trên bất kỳ khoản nào trong số này, bạn có thể làm việc này thông qua Tài khoản của tôi → Demo. Sau đó, nhấn vào ba dấu chấm và chọn Thêm số dư. Bạn cũng có thể thay đổi đòn bẩy và tên tài khoản ở đây.

Lưu ý rằng lợi nhuận hoặc thua lỗ từ giao dịch trên tài khoản demo được tính bằng tiền demo và không có giá trị thật. Hãy cân nhắc sử dụng tài khoản thật nếu bạn muốn tham gia giao dịch bằng tiền thật, để bạn có thể giữ lại mọi khoản lợi nhuận hoặc có thể phải chịu thua lỗ phát sinh khi giao dịch.

1-desc.png 1-mob.png

Giao dịch tài khoản thật

Tài khoản thật tương tự như tài khoản demo. Tài khoản thật có cùng một giao diện và có tất cả các tính năng giống nhau để giao dịch tài sản tài chính, nhưng tiền được sử dụng để thực hiện mỗi giao dịch là tiền thật được nạp vào tài khoản trước khi giao dịch. Trên tài khoản demo, bạn sẽ không thể có được đầy đủ các cung bậc cảm xúc và việc phải đưa ra quyết định mà một nhà giao dịch sẽ phải đối mặt khi giao dịch với tiền thật.

Tài khoản thật là môi trường giao dịch trực tiếp mà ở đó bạn kiểm soát giao dịch và số tiền nạp vào tài khoản của mình. Mọi khoản lãi và lỗ được tạo ra bởi các giao dịch được thực hiện trên tài khoản này là vĩnh viễn và không thể hoàn tác. Bạn có thể tạo nhiều tài khoản thật để đáp ứng các chiến thuật giao dịch khác nhau.

2-desc.png 2-mob.png

Tài khoản lưu trữ Nếu bạn muốn ngừng sử dụng một trong các tài khoản giao dịch của mình, bạn có thể lưu trữ tài khoản đó.

Tài khoản lưu trữ được gỡ khỏi tab ThậtDemo trong mục Tài khoản của tôi. Tài khoản lưu trữ không được hiển thị trên màn hình Nạp tiền, Giao dịch, Rút tiền hoặc Chuyển tiền.

Bạn luôn có thể khôi phục bất kỳ tài khoản đã lưu trữ nào của mình bằng cách vào tab tài khoản Đã lưu trữ và nhấn vào Khôi phục bên cạnh tài khoản bạn muốn khôi phục.