background image

Chuyển tiền giữa các tài khoản giao dịch

Ở một thời điểm nào đó, bạn có thể muốn chuyển tiền giữa các tài khoản giao dịch của mình. Việc chuyển tiền giữa các tài khoản của bạn thật dễ dàng và có thể thực hiện nhanh chóng bằng cách nhấn vào nút Chuyển tiền.

  1. Chọn tài khoản bạn muốn chuyển tiền đi
  2. Chọn tài khoản bạn muốn chuyển tiền đến
  3. Nhập số tiền bạn muốn chuyển và nhấn vào Chuyển tiền

Hãy nhớ rằng việc chuyển tiền chỉ có thể thực hiện giữa hai tài khoản Thật. Không có phí hoa hồng hoặc các loại phí khác khi chuyển tiền giữa các tài khoản giao dịch của bạn.