background image

Phí và phí hoa hồng

Doto không tính bất kỳ khoản phí hoặc phí hoa hồng nào đối với việc nạp hoặc rút tiền.

Chúng tôi là sàn giao dịch miễn phí hoa hồng. Phần lớn doanh thu của Doto đến từ tỷ lệ chênh lệch thấp, vốn thay đổi tùy thuộc vào tài sản tài chính. Nếu bạn giữ vị thế của mình qua đêm, tài khoản giao dịch của bạn cũng sẽ bị tính phí swap để bù đắp cho khoản chênh lệch lãi suất giữa hai tài sản tài chính đang được giao dịch.

Tùy thuộc vào sản phẩm bạn giao dịch và hướng của giao dịch, phí swap sẽ được cộng hoặc trừ vào số dư tài khoản của bạn khi vị thế được chuyển sang ngày hôm sau. Bạn có thể xem phí swap của tài sản bạn đang giao dịch bằng cách truy cập vào Điều kiện giao dịch.

Vui lòng lưu ý rằng số dư tài khoản giao dịch Doto chỉ tính theo USD. Điều này có nghĩa là các giao dịch thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng sẽ được tính theo USD, vì vậy ngân hàng của bạn có thể tính phí chuyển đổi nếu tài khoản ngân hàng của bạn có đơn vị tiền tệ không phải là USD. Rất tiếc là Doto không thể hoàn trả hay giúp tránh được khoản phí này.