background image

Sẽ cần bao nhiêu thời gian để hoàn tất xác minh tài khoản của tôi?

Sau khi bạn tải lên ảnh chụp và giấy tờ của mình, quy trình xác minh sẽ diễn ra tự động và sẽ mất khoảng 5 đến 10 phút. Kết quả sẽ được gửi email đến cho bạn và thông qua mục Thông báo trên Doto.com. Trong một số ít trường hợp, quy trình này có thể cần nhiều thời gian hơn và yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin. Bạn cũng có thể biết được kết quả và giai đoạn hiện tại của quá trình xác minh trong mục Hồ sơ của mình.