background image

Sẽ cần bao nhiêu thời gian để hoàn tất xác minh tài khoản của tôi?

Sau khi bạn tải lên ảnh chụp và giấy tờ của mình, quy trình xác minh sẽ diễn ra tự động và sẽ mất khoảng 5 đến 10 phút. Kết quả xác minh sẽ được gửi tới email của bạn. Trong một số ít trường hợp, quy trình này có thể cần đến 24 giờ và yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin. Bạn có thể xem thông tin về giai đoạn xác minh hiện tại và kết quả xác minh trong mục Hồ sơ của mình.