background image

Tiền tệ

Vào thời điểm này, chúng tôi chỉ hỗ trợ tài khoản giao dịch bằng USD. Số tiền nạp và rút bằng các loại tiền tệ khác sẽ được tự động quy đổi sang USD. Ví dụ như nếu bạn nạp tiền bằng Việt Nam đồng, số tiền tương đương sẽ được hiển thị trên tài khoản của bạn bằng USD. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng có thể bổ sung và hỗ trợ các loại tiền tệ khác.

Đối với việc quy đổi tiền tệ, vui lòng lưu ý rằng:

  • Số tiền nạp không phải là USD thông qua chuyển khoản ngân hàng sẽ được chuyển đổi sang USD
  • Số tiền nạp bằng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng sẽ được tính theo USD — ngân hàng của bạn có thể tính phí chuyển đổi

Để biết các phương thức thanh toán hiện có trên Doto, hãy truy cập vào trang Phương thức thanh toán của chúng tôi.