background image

Làm thế nào để nạp tiền?

Để nạp tiền vào tài khoản Thật và bắt đầu giao dịch bằng tài khoản này, hãy thực hiện theo những bước sau:

  1. Đăng nhập vào doto.com hoặc sử dụng ứng dụng tải về từ Google Play hoặc App Store.
  2. Truy cập vào Tài khoản của tôi và nhấn vào Nạp tiền.
  3. Chọn một trong những phương thức thanh toán hiện có.
  4. Nhập số tiền bạn muốn nạp và nhấn Tiếp tục.
  5. Thực hiện cẩn thận theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc nạp tiền của bạn.
  6. Sau khi hoàn tất, quá trình xử lý sẽ được thực hiện tự động và tiền sẽ hiển thị trên số dư tài khoản giao dịch của bạn ngay khi Doto nhận được xác nhận từ nhà cung cấp thanh toán.

Xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển đổi tất cả loại tiền tệ của tài khoản giao dịch sang USD. Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ thêm các loại tiền tệ khác trong tương lai.

  • Chuyển khoản ngân hàng: Khoản tiền nạp không phải USD sẽ được chuyển đổi sang USD.
  • Nạp tiền qua thẻ: Các giao dịch thẻ sẽ được tính bằng USD nên ngân hàng của bạn có thể tính phí chuyển đổi.

Để xem thời gian xử lý, phí hoa hồng áp dụng và giới hạn nạp tiền, hãy xem mục Phương thức thanh toán của chúng tôi.