background image

Làm thế nào để nạp tiền?

Để nạp tiền và bắt đầu giao dịch trên tài khoản Thật, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào doto.com, truy cập vào mục Tài khoản của tôi và nhấn Nạp tiền
  2. Chọn từ một trong các phương thức thanh toán hiện có 1-desc-min.png

how-to-deposit-mobile.png

  1. Nhập số tiền bạn muốn nạp và nhấn Tiếp tục how-to-deposit-desc-2-min.png

how-to-deposit-mobile-2.png

  1. Thực hiện cẩn thận theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc nạp tiền của bạn
  2. Sau khi hoàn tất, quá trình xử lý sẽ được thực hiện tự động và tiền sẽ hiển thị trên số dư tài khoản giao dịch của bạn ngay khi Doto nhận được xác nhận từ nhà cung cấp thanh toán.

Xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển đổi tất cả loại tiền tệ của tài khoản giao dịch sang USD. Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ thêm các loại tiền tệ khác trong tương lai.

  • Chuyển khoản ngân hàng: Khoản tiền nạp không phải USD sẽ được chuyển đổi sang USD
  • Nạp tiền qua thẻ: Các giao dịch thẻ sẽ được tính bằng USD nên ngân hàng của bạn có thể tính phí chuyển đổi

Để biết thời gian xử lý, phí hoa hồng áp dụng và hạn mức nạp tiền, vui lòng truy cập Phương thức thanh toán.