background image

Tại sao tôi phải cung cấp thông tin cá nhân của mình và phải thực hiện xác minh?

Là một nhóm các nhà môi giới được quản lý, chúng tôi phải tuân thủ theo các điều luật về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Theo những quy định này, thông tin cá nhân của bạn phải được kiểm tra về tính an toàn định kỳ để chúng tôi có thể xác minh rằng nguồn tiền và đích đến của nguồn tiền đều đứng tên bạn.

Để có một quy trình xác minh liền mạch, hãy đảm bảo thông tin trên giấy tờ bạn tải lên phải hiển thị rõ ràng, sắc nét và dễ đọc.