background image

Tại sao tôi phải cung cấp thông tin cá nhân của mình và phải thực hiện xác minh?

Là một nhóm các nhà môi giới được quản lý, luật pháp yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ theo các quy định về chống rửa tiền và luật chống tài trợ cho khủng bố. Theo những quy định này, thông tin cá nhân của bạn phải được kiểm tra về tính an toàn định kỳ để chúng tôi có thể xác minh rằng nguồn tiền và đích đến của nguồn tiền đều đứng tên bạn.

Để có được quy trình xác minh liền mạch, hãy đảm bảo rằng giấy tờ bạn tải lên phải có hình ảnh rõ ràng và thông tin trên giấy tờ phải rõ ràng và dễ đọc.