background image

Làm thế nào để rút tiền?

Doto hỗ trợ rút tiền từ tài khoản giao dịch của bạn về thẻ ngân hàng, bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng hoặc rút tiền về ví tiền mã hóa của bạn. Tiền rút sẽ được chuyển về cùng một hệ thống thanh toán, tài khoản và loại tiền tệ đã được dùng trong lần nạp tiền gần nhất. Nếu bạn nạp tiền bằng thẻ ngân hàng, bạn sẽ có thể rút tiền từ tài khoản giao dịch về thẻ ngân hàng của mình bất kỳ lúc nào.

Bạn chỉ có thể rút số tiền bạn có ở trong mục Số dư.

Chúng tôi không tính bất kỳ khoản phí rút tiền nào. Nếu ngân hàng của bạn tính phí, chúng tôi không thể hoàn hoặc tránh được khoản phí này. Việc rút tiền về ví tiền mã hóa sẽ phải chịu phí gas của mạng có liên quan. Phí gas này không liên quan với Doto.

Nếu bạn muốn biết giới hạn rút tiền của Doto dành cho các phương thức thanh toán khác nhau, hãy xem trang Phương thức thanh toán.

Để thực hiện rút tiền:

  1. Nhấn vào nút Rút tiền trong thanh bên trái.
  2. Chọn tài khoản bạn muốn rút từ menu thả xuống.

Rút tiền bằng thẻ

  1. Để rút tiền bằng thẻ ngân hàng, hãy chọn thẻ ngân hàng bạn muốn sử dụng.
  2. Trong ô Số tiền, nhập số tiền bạn muốn rút.
  3. Nhấn vào Yêu cầu rút tiền.
  4. Tiền sẽ được ghi có vào thẻ ngân hàng của bạn trong vòng 3 ngày làm việc.

Giao dịch được xử lý theo USD. Ngân hàng của bạn có thể tính phí chuyển đổi nếu tiền tệ trong thẻ của bạn không phải là USD.

Rút tiền bằng chuyển khoản ngân hàng

  1. Để rút tiền bằng chuyển khoản ngân hàng, vui lòng nhấn vào ngân hàng tương ứng mà bạn muốn rút tiền.
  2. Trong ô Số tiền, nhập số tiền bạn muốn rút và nhấn Tiếp tục.
  3. Thực hiện cẩn thận theo hướng dẫn trên màn hình từ ngân hàng của bạn.
  4. Yêu cầu này sau đó sẽ được gửi đến bộ phận xử lý thẻ và ngân hàng của bạn. Mặc dù việc rút tiền thường được xử lý trong vòng khoảng 5 ngày làm việc nhưng toàn bộ quá trình này có thể cần đến 10 ngày làm việc để số tiền rút về đến tài khoản ngân hàng của bạn.

Vui lòng lưu ý rằng Doto sẽ xử lý các giao dịch theo USD. Nếu tài khoản ngân hàng của bạn không theo USD, ngân hàng của bạn có thể áp dụng phí chuyển đổi.

Bạn sẽ chỉ có thể rút tiền nếu bạn đã điền đầy đủ thông tin cá nhân của mình.

Để xem thời gian xử lý, phí hoa hồng áp dụng và hạn mức rút tiền, vui lòng truy cập Phương thức thanh toán.