background image

Làm thế nào để rút tiền?

Doto hỗ trợ rút tiền từ tài khoản giao dịch của bạn về thẻ ngân hàng và thông qua dịch vụ chuyển khoản ngân hàng. Tiền rút sẽ được chuyển về cùng một hệ thống thanh toán, tài khoản và loại tiền tệ mà đã được dùng trong lần nạp tiền gần nhất. Nếu bạn đã nạp tiền bằng thẻ ngân hàng của mình, bạn có thể rút tiền về thẻ ngân hàng của mình bất kỳ lúc nào.

Bạn chỉ có thể rút số tiền bạn có trong mục Số dư.

Chúng tôi không tính bất kỳ khoản phí rút tiền nào. Nếu ngân hàng của bạn tính phí, chúng tôi không thể hoàn hoặc tránh được khoản phí này.

Để bắt đầu rút tiền:

 1. Nhấn vào nút Rút tiền ở thanh phía bên trái 1-desc.png

withdraw-phone-1-min.png

withdraw-phone-2-min.png

 1. Chọn tài khoản bạn muốn rút từ menu thả xuống

withdraw-desc-2-min.png

withdraw-phone-3-min.png

Rút tiền bằng thẻ

 1. Để rút tiền bằng thẻ ngân hàng, hãy chọn thẻ ngân hàng bạn muốn sử dụng
 2. Trong ô Số tiền, nhập số tiền bạn muốn rút
 3. Nhấn Tiếp tục và điền thông tin thẻ ngân hàng của bạn
 4. Tiếp theo, hãy thực hiện theo hướng dẫn của ngân hàng để xử lý yêu cầu rút tiền
 5. Tiền sẽ được ghi có vào thẻ ngân hàng của bạn trong vòng 3 ngày làm việc
 6. Yêu cầu rút tiền đã xử lý sẽ xuất hiện dưới dạng khoản tiền hoàn trong bảng sao kê ngân hàng của bạn khi sử dụng phương thức rút tiền này.

withdraw-desc-3-min.png

withdraw-phone-4-min.png

Khi rút về thẻ, số tiền rút phải nhỏ hơn hoặc bằng số tiền mà bạn đã dùng thẻ này để nạp tiền vào lần gần nhất. Nếu bạn muốn rút nhiều hơn số tiền này, bạn sẽ cần sử dụng một phương thức thanh toán khác.

Giao dịch được xử lý theo USD. Nếu có sự khác biệt về loại tiền tệ của thẻ, ngân hàng của bạn có thể tính phí chuyển đổi.

Rút tiền bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng

 1. Để rút tiền bằng chuyển khoản ngân hàng, vui lòng nhấn vào ngân hàng tương ứng mà bạn muốn rút tiền.

withdraw-desc-4-min.png

withdraw-phone-5-min.png

 1. Trong ô Số tiền, nhập số tiền bạn muốn rút và nhấn Tiếp tục.
 2. Thực hiện cẩn thận theo hướng dẫn trên màn hình từ ngân hàng của bạn.
 3. Yêu cầu rút tiền sẽ được xử lý trong vòng vài ngày làm việc, sau đó yêu cầu này sẽ được gửi đến đơn vị xử lý thẻ và ngân hàng của bạn. Toàn bộ quá trình có thể mất đến 10 ngày làm việc để tiền có thể được ghi có vào tài khoản ngân hàng của bạn.

Vui lòng lưu ý rằng Doto sẽ xử lý các giao dịch theo USD. Nếu tài khoản ngân hàng của bạn không theo USD, ngân hàng của bạn có thể áp dụng phí chuyển đổi.

Bạn sẽ chỉ có thể rút tiền nếu bạn đã điền đầy đủ thông tin cá nhân của mình.

5-desc.png

withdraw-phone-6-min.png

Để xem thời gian xử lý, phí hoa hồng áp dụng và hạn mức rút tiền, vui lòng truy cập Phương thức thanh toán.